جوش و برش بوم و ستون بروش SAW/MIG-MAG مدل C&B ساخت پروموتک لهستان

جوش و برش بوم و ستون بروش SAW/MIG-MAG مدل C&B ساخت پروموتک لهستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
 مشخصات فنی

 COLUMN & BOOM

Type : 2x3

  COLUMN & BOOM

Type : 3x3

 COLUMN & BOOM

Type : 4x3

 COLUMN & BOOM

Type : 2x3

 ارتفاع 4210mm 5410mm 6510mm 6510mm
 حداکثر ارتفاع  3000mm  4210mm 5210mm 5210mm
حداقل ارتفاع 1000mm 1210mm 1210mm 1210mm
 کورس در حالت عمودی  2000mm  3000mm 4000mm 4000mm
 کورس در حالت افقی  3000mm  3000mm 3000mm 4000mm
 حداکثر وزن قطعه کار  170Kg  150Kg 120Kg 120Kg
 سرعت درایو در وضعیت عمودی  187-1870mm/min  187-1870mm/min 187-1870mm/min 187-1870mm/min
 سرعت درایو  203-2030mm/min  203-2030mm/min 203-2030mm/min 2203x2030mm/min
 ابعاد پایه  1000x1000mm  1415x1415mm 1900x1900mm 1900x1900mm
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed