اهرم تکیه گاه جهت ترکمتر مولتی پلایرهای الکتریکی برقی مدل REACTION ARMS - E-RAD SERIES ساخت راد کانادا

اهرم تکیه گاه جهت ترکمتر مولتی پلایرهای الکتریکی برقی مدل REACTION ARMS - E-RAD SERIES ساخت راد کانادا

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
مدل ها Standard Deep Socket Double Ended Arm Blank Double Ended Blank Retaining Ring
E-RAD (BLU) 700 19260 13367 13368 13364 13365 12733
E-RAD (BLU) 1500 17375 18480 19094 17888 19093 17367
E-RAD (BLU) 2500 COMP 18250 18251 10516 10513 10448 10509
E-RAD (BLU) 3000 11531 11534 11533 11530 11532 11350
E-RAD (BLU) 6000 16368 17643 15790 16260 15789 15367
E-RAD BLU 7500 23144 13508 13509 13505 13506 11930
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed