بولت تنشنر هیدرولیکی 1500 باری فشارقوی از سایز

بولت تنشنر هیدرولیکی 1500 باری فشارقوی از سایز "1 تا "3.1/2 با ظرفیت 2483KN مدل STU-Imperial-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

Sub-Sea Bolt Tensioners Imperial Range

شماره مدل سایز رزوه پیچ ظرفیت سطح مفید کورس وزن Tommy Bar ابعاد (میلیمتر)
کیلونیوتن تن cm2 میلیمتر کیلوگرم A B C D E F
STU1-100 1" - 8UN 256.04 26.10 17.07 20 3.4 TTB06 82 22 119 119 140 61
STU1-112 1 1/8"- 8UN 256.04 26.10 17.07 20 3.4 TTB06 82 22 119 119 140 64
STU2-125 1 1/4"- 8UN 430.36 43.87 28.69 30 6.0 TTB08 102 30 140 140 164 73
STU2-137 1 3/8"- 8UN 430.36 43.87 28.69 30 6.0 TTB08 102 30 140 140 164 75
STU3-150 1 1/2"- 8UN 553.35 56.41 36.89 30 7.5 TTB10 114 35 142 142 169 82
STU3-162 1 5/8"- 8UN 553.35 56.41 36.89 30 7.5 TTB10 114 35 142 142 169 85
STU4-175 1 3/4"- 8UN 756.30 77.09 50.42 30 9.8 TTB10 128 41 151 151 181 94
STU4-187 1 7/8"- 8UN 756.30 77.09 50.42 30 9.8 TTB10 128 41 151 151 181 98
STU5-200 2" - 8UN 1168.19 119.08 77.88 30 14.5 TTB12 150 48 164 164 202 112
STU5-225 2 1/4" - 8UN 1168.19 119.08 77.88 30 14.5 TTB12 150 48 164 164 202 116
STU6-250 2 1/2" - 8UN 1649.12 168.11 109.94 30 22.8 TTB14 176 60 183 183 231 136
STU6-275 2 3/4" - 8UN 1649.12 168.11 109.94 30 22.8 TTB14 176 60 183 183 231 141
STU7-300 3" - 8UN 2483.44 253.15 165.56 30 35.6 TTB16 215 89 215 215 260 162
STU7-325 3 1/4" - 8UN 2483.44 253.15 165.56 30 35.6 TTB16 215 89 215 215 260 173
STU7-350 3 1/2" - 8UN 2483.44 253.15 165.56 30 35.6 TTB16 215 89 215 215 260 175
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed