تیوب اکسپندر (والس) دیگ های بخار مدل EL-Type ساخت ویکستید انگلیس

تیوب اکسپندر (والس) دیگ های بخار مدل EL-Type ساخت ویکستید انگلیس

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

 شماره مدل

 ظرفیت اکسپند

 بیشترین طول کارگیر رولر

 سایز درایو مندریل

 از سایز

 تا سایز

 اینچ

 میلیمتر

 اینچ

 میلیمتر

 اینچ

 میلیمتر

 اینچ

 میلیمتر

"1 EL

"0.750

19.05

"0.844

21.43

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"1.1/8 EL

"0.875

22.22

"1.000

25.40

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"1.3/16 EL

"0.938

23.81

"1.094

27.78

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"1.1/4 EL

"1.000

25.40

"1.156

29.37

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"1.3/8 EL

"1.187

30.16

"1.375

34.93

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"1.1/2 EL

"1.250

31.75

"1.438

36.51

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"1.5/8 EL

"1.375

34.93

"1.563

39.69

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"1.3/4 EL

"1.500

38.10

"1.688

42.68

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"1.7/8 EL

"1.688

42.68

"1.906

48.42

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"2 EL

"1.750

44.45

"1.969

50.00

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"2.1/8 EL

"1.813

46.04

"2.063

52.39

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"2.1/4 EL

"2.000

50.80

"2.250

57.15

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"2.3/8 EL

"2.063

52.39

"2.313

58.74

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"2.1/2 EL

"2.188

55.56

"2.440

61.91

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"2.5/8 EL

"2.250

57.15

"2.563

65.09

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"2.3/4 EL

"2.375

60.32

"2.688

68.26

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"2.7/8 EL

"2.500

63.50

"2.813

71.44

"1.500

38.10

"3/4

19.05

"3 EL

"2.625

66.68

"2.938

74.61

"1.500

38.10

"3/4

19.05

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed