جک هیدرولیکی کتابی 700 بار یک طرفه با ظرفیت 147 تن مدل HLS-Range ساخت هایفورس انگلستان

جک هیدرولیکی کتابی 700 بار یک طرفه با ظرفیت 147 تن مدل HLS-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل ظرفیت کورس ظرفبت مخزن روغن فضای مورد نیاز جک وزن
تن میلیمتر CM CM Kg
HLS-101  10 40  58 14.4 2.4
HLS-201  20  44  126 28.6 4.8
HLS-301  32  25  114 45.6 5.0
HLS-302  32  60  274 45.6 7.0
HLS-501  50  25  178 71.3 8.4
HLS-502  50  60  428 71.3 10.4
HLS-1001  109  25  384 153.4 19.8
HLS-1002  109  60  921 153.4 24.0
HLS-1501  147  25 516 206.2 37.0
HLS-1502 147 50 1031 206.2 42.0

Single Acting Low Height Cylinders

شماره مدل A B C D E F
HLS-101 95 70 38 M8 40 19
HLS-201 102 90 51 M8 60 19
HLS-301 83 102 60 M8 80 19
HLS-302 119 102 60 M8 80 19
HLS-501 91 127 70 M8 80 20
HLS-502 126 127 70 M8 80 20
HLS-1001 108 178 114 M12 140 30
HLS-1002 143 178 114 M12 140 30
HLS-1501 130 216 114 M12 165 41
HLS-1502 155 216 114 M12 165 41
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed