هیدروتست پمپ پنوماتیکی (بادی) هیدرولیکی 1634 بار فشارقوی مدل AHP2-CR-Range ساخت هایفورس انگلستان

هیدروتست پمپ پنوماتیکی (بادی) هیدرولیکی 1634 بار فشارقوی مدل AHP2-CR-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل حداکثر فشار خروجی نسبت به جریان هوای ورودی حجم سیال جابجا شده در هر کورس سایز رزوه خروجی وزن ابعاد (میلیمتر)
10 PSI 0.69 Bar 50 PSI 3.45 Bar 100 PSI 6.9 Bar (cm3) کیلوگرم طول عرض ارتفاع
AHP2-036CR 17.2 124.1 248.2 40.8 1/2" NPT 32 555 390 465
AHP2-060CR 31.0 199.9 413.7 24.6 1/2" NPT 32 555 390 465
AHP2-097CR 51.7 327.5 668.8 15.2 1/2" NPT 32 555 390 465
AHP2-144CR 75.8 489.5 992.8 10.2 1/2" NPT 32 555 390 465
AHP2-237CR 131.0 799.8 1634.1 6.1 9/16"-18UNF 32 555 390 465

 

فشار هیدرولیک میزان تقریبی خروج سیال (لیتر/دقیقه) در فشار هوای 100PSI
PSI Bar AHP2-036CR AHP2-060CR AHP2-097CR AHP2-144CR AHP2-237CR
0 0 10.20 6.20 3.90 2.70 1.57
500 35 8.60 5.50 3.55 2.50 1.52
1000 69 7.25 4.80 3.19 2.35 1.47
1500 104 6.15 4.50 3.00 2.16 1.42
2000 138 5.40 4.20 2.87 2.15 1.38
3000 207 3.05 3.50 2.55 1.88 1.29
4000 276 * 2.75 2.28 1.75 1.22
5000 345 * 2.16 2.10 1.64 1.20
7500 517 * * 1.45 1.35 1.10
10000 690 * * * 1.15 0.98
15000 1034 * * * * 0.78
20000 1379 * * * * 0.51
23700 1634 * * * * 0.34

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed