واسط رزوه ای جهت سطح اتکای جک هیدرولیکی Cylinder Saddles and Piston Rod Thread ساخت هایفورس انگلستان

واسط رزوه ای جهت سطح اتکای جک هیدرولیکی Cylinder Saddles and Piston Rod Thread ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

Cylinder Saddles and Piston Rod Thread Specifications

 

Cylinder Saddles and Piston Rod Thread Specifications

 

 

شماره مدل جک پایه استاندارد پایه آپشنال ابعاد و اندازه ها
شماره مدل تصویر شماره شماره مدل تصویر شماره A B C D تصویر شماره
جک های هیدرولیکی سری HSS-Range
HSS5 HA5 1 - - - - 20 "3/4-16UNF 12
HSS10 HA10 1 HAT10 9 - - 14 "1-8UNC 12
HSS15 HA15 1 HAT10 9 - - 14 "1-8UNC 12
HSS25 HA25 1 HAT25 9 - - 30 "1.1/2-16UN 12
HSS30 HA25 1 HAT25 9 - - 30 "1.1/2-16UN 12
HSS50 HA50 2 HAT50 7 70 11 - - 10
HSS75 HA75 2 HAT75 7 80 12 - - 10
HSS100 HA100 2 HAT100 7 100 12 - - 10
جک های هیدرولیکی سری HAS-Range
HAS30 HA30 2 HAT30 7 50 10 - - 10
HAS50 HA50 2 HAT50 7 70 11 - - 10
HAS100 HA100 2 HAT100 7 100 12 - - 10
جک های هیدرولیکی سری HHA-Range
HHA18 HA18 4 HA18T 5 - - 28 M35x1.5 12
HHA37 HA37 4 HA37T 5 - - 35 M50x1.5 12
HHA50 HA50 4 HA50T 5 - - 37 M60x1.5 12
جک های هیدرولیکی سری HHS-Range
HHS11 HA102 4 HA102T, HA102G 5,6 32 7 21 M28x1.5 13
HHS23 HA202 4 HA202T, HA202G 5,6 43 10 31 M39x1.5 13
HHS33 HA302 4 HA302T, HA302G 5,6 52 10 31 M48x1.5 13
HHS61 HA603 4 HA603T, HA603G 5,6 80 10 31 M70x1.5 13
HHS102 HA1003 4 HA1003T, HA1003G 5,6 114 12 38 M105x2 13
جک های هیدرولیکی سری HHR-Range
HHR33 HA302 4 HA302T, HA302G 5,6 52 10 32 M48x1.5 13
HHR61 HA603 4 HA603T, HA603G 5,6 80 10 32 M70x1.5 13
HHR102 HA1003 4 HA1003T, HA1003G 5,6 114 12 38 M105x2 13
HHR150 HA1508 4 HA1508G 6 170 13.5 50 M150x3 13
HHR250 HA2508 4 HA2508G 6 242 13.5 74 M220x3 13
جک های هیدرولیکی سری HDA-Range
HDA25 HD25 3 HD25T 9 45 9 35 "1-12UNF 11
HDA50 HD50 3 HD50T 9 70 11 45 "1-12UNF 11
HDA100 HD100 3 HD100T 9 100 12 55 "1.3/4-12UNF 11
HDA150 HD200 3 HD200T 9 100 12 52 "3-16UN 11
HDA200 HD200 3 HD200T 9 110 12 70 "2.1/2-12UN 11
HDA300 HD300T 7 HD300 2 150 25 - - -
HDA400 HD400T 7 HD400 2 180 25 - - -
HDA500 HD500T 7 HD500 2 180 25 - - -
HDA800 TS800 8 - - 180 - 51 M24x3 14
HDA1000 TS1000 8 - - 180 - 51 M24x3 14
جک های هیدرولیکی سری HFL-Range
HFL50 TS50 8 - - 15 - 31 M8x1.25 14
HFL100 TS100 8 - - 18 - 60 M12x1.75 14
HFL150 TS150 8 - - 18 - 120 M12x1.75 14
HFL250 TS250 8 - - 40 - 140 M10x1.5 14
HFL400 TS400 8 - - 40 - 180 M12x1.75 14
HFL500 TS500 8 - - 40 - 200 M12x1.75 14
جک های هیدرولیکی سری HFG-Range
HFG50 TS50 8 - - 15 - 30 M8x1.25 14
HFG100 TS100 8 - - 18 - 60 M12x1.75 14
HFG150 TS150 8 - - 18 - 60 M12x1.75 14
HFG200 TS200 8 - - 18 - 60 M12x1.75 14
HFG300 TS300 8 - - 16 - 70 M10x1.5 14
HFG400 TS400 8 - - 17 - 125 M12x1.75 14
HFG500 TS500 8 - - 17 - 125 M12x1.75 14
HFG800 TS800 8 - - 50 - 175 M24x3 14
HFG1000 TS1000 8 - - 51 - 175 M24x3 14
جک های هیدرولیکی سری HGG-Range
HGG150 TS150 8 - - 18 - 60 M12x1.75 14
HGG200 TS201 8 - - 18 - 124.5 M12x1.75 14
HGG300 TS301 8 - - 21 - 95 M12x1.75 14
جک های هیدرولیکی سری HSG-Range
HSG150 TS150 8 - - 18 - 60 M12x1.75 14
HSG200 TS201 8 - - 18 - 124.5 M12x1.75 14
HSG300 TS302 8 - - 28 - 160 M22x2.5 14

 

 

شماره مدل پایه مشخصات فنی پایه
HA18T M24
HA37T M36
HA50T M48
HA102T 3/4" - 16 UNF
HA202T 1" x 8 UNC
HA302T 1 1/4" x 7 UNC
HA603T 1 5/8" x 5 1/2" UNS
HA1003T 2 1/2" x 8 UN

 

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed