پمپ پنوماتیکی (بادی) هیدرولیکی 700 بار دو سرعته با شیر تنظیم فشار مدل HAP-Range ساخت هایفورس انگلستان

پمپ پنوماتیکی (بادی) هیدرولیکی 700 بار دو سرعته با شیر تنظیم فشار مدل HAP-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل نوع شیر ظرفیت مخزن توان موتور وزن
لیتر کیلووات کیلوگرم
HAP21011 P-T Plate 10.0 3 41.5
HAP21012 P-T Plate 25.0 3 57.5
HAP21014 P-T Plate 40.0 3 71.5
HAP21016 P-T Plate 60.0 3 96.5
HAP21021 2-way 10.0 3 42.0
HAP21022 2-way 25.0 3 58.0
HAP21024 2-way 40.0 3 72.0
HAP21026 2-way 60.0 3 97.0
HAP21031 3-way 10.0 3 42.0
HAP21032 3-way 25.0 3 58.0
HAP21034 3-way 40.0 3 72.0
HAP21036 3-way 60.0 3 97.0
HAP21041 4-way 10.0 3 42.0
HAP21042 4-way 25.0 3 58.0
HAP21044 4-way 40.0 3 72.0
HAP21046 4-way 60.0 3 97.0

Air Driven Pumps - General Duty High Flow

شماره مدل A B C D E F G
HAP21011 393 198 230 246 221 368 438
HAP21012 422 227 259 306 281 490 570
HAP21014 531 336 368 306 281 490 560
HAP21016 552 357 389 406 381 513 583
HAP21021 393 198 230 246 221 368 438
HAP21022 422 227 259 306 281 490 570
HAP21024 531 336 368 306 281 490 560
HAP21026 552 357 389 406 381 513 583
HAP21031 393 198 230 246 221 368 438
HAP21032 422 227 259 306 281 490 570
HAP21034 531 336 368 306 281 490 560
HAP21036 552 357 389 406 381 513 583
HAP21041 393 198 230 246 221 368 438
HAP21042 422 227 259 306 281 490 570
HAP21044 531 336 368 306 281 490 560
HAP21046 552 357 389 406 381 513 583
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed